Fotografia lotnicza jako źródło historyczne

Zbigniew Tucholski

Abstrakt

Aerial Photography as a Historical Source

Aerial photographs are extremely valuable, often underestimated historical sources. Their use gives very positive results pertaining to research in the field of military history. Photographs documenting the events of World War II constitute primary sources of great importance in many areas of historical research in which archival sources have not survived. As documented by case studies, they validate the legitimacy of basing research methodology on photographic documents. Following a short historical outline on the development of aerial photography, the author analyzes some cases related to Warsaw’s destruction and reconstruction of its urban layout, as well as the murders committed by the NKVD in Kharkiv and Mednoye.

Słowa kluczowe: fotografia lotnicza, historia wojskowości, zniszczenie Warszawy po Powstaniu Warszawskim, Zbrodnia Katyńska, historia rozwoju sieci kolejowej
References

Barber M., A History of Aerial Photography and Archaeology. Mata Hari’s Glass Eye and Other Stories, Swindon 2011.

Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R., Interpretacja zdjęć lotniczych. Warszawa 1978.

Deuel L., Lot w przeszłość, Warszawa 1984.

Dukaczewski D., Bochenek Z., Karwel A.K., Paradysz H., Kulikowski Z., Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do poszukiwania miejsc wskazujących na obecność jam grobowych ofiar Obławy Augustowskiej, „Rocznik Geomatyki” t. 15, 2017, z. 1.

Engelking B., Leociak J., Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Warszawa 2013.

Gawkowski R., Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk, Warszawa 2015.

Godziemba-Maliszewski W., Babi Yar and Rep’yahiv Yar. Reconciliation of 1942 GX Luftwaffe aerial photos with 1941 Wehrmacht imagery taken by Jahannes Hähle, [w:] The Materiality of Troubled Pasts Archaeologies of Conflicts and Wars, Warszawa, Szczecin 2017.

Godziemba-Maliszewski W., Interpretacja zdjęć lotniczych Katynia w świetle dokumentów i zeznań świadków, „Fotointerpretacja w Geografii” 1995, nr 25.

Grylaszewski R., Zdjęcia sytuacyjne rzek Polesia metodą aerofotogrametryczną, „Prace Biura Melioracji Polesia” t. 1, 1931, z. 5.

Jabłoński Z., Sinkiewicz M., Klucz fotointerpretacyjny wybranych elementów środowiska kulturowego środkowej części polski północnej, Toruń 1993.

Kasprzycki J., Warszawa jak była. Oryginalne mapy stolicy sprzed 1939 i z 1945 roku, Warszawa 1984.

Kobyliński Z., Archeologia lotnicza w Polsce. Osiem dekad wzlotów i upadków, Warszawa 2005.

Konopska B., Wpływ aparatu władzy w latach 1944–1989 na polskie publikacje kartograficzne do użytku publicznego, Warszawa 2012 (Monografie Instytutu Geodezji i Kartografii, nr 16).

Kopka B., Das KZ Warschau. Geschichte und Nachwirkungen. Warszawa 2010.

Mistewicz A., Tucholski Z., Wiślane porty Warszawy, Historia infrastruktury żeglugi śródlądowej stolicy, Warszawa 2017.

Mycke-Dominko M., Zmiany na obszarze lasu katyńskiego w latach 1942–1944, na podstawie analizy zdjęć lotniczych, „Fotointerpretacja w Geometrii” 1992, nr 22.

Pasławski J., Warszawa jak była. Oryginalne mapy stolicy sprzed 1939 i z 1945 rok, „Polski Przegląd Kartograficzny” t. 17, 1985, z. 2, s. 86–87.

Persak K., Ekshumacje katyńskie. Prace archeologiczno-ekshumacyjne w Charkowie, Katyniu i Miednoje w latach 1991–1996 i ich wyniki, „Biuletyn IPN” 2010, nr 4, s. 41.

Pandey S.N., Principles and Applications of Photogeology, New York 1987.

Sobczyński E., Służba topograficzna w latach 1945–1990, [w:] 90 lat geografii wojskowej, Warszawa 2009.

Tajchert A., Kolej wąskotorowa Wieluń – Praszka – Olesno. Rybnik 2013.

Tajchert A., Kolej wąskotorowa Zwierzyniec – Biłgoraj, Łódź 2007.

Tajchert A., Koleje wąskotorowe na Kurpiach, Rybnik 2015.

Tajchert A., Wawrzyniak A., Zajfert M., Kolej wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała, Rybnik 2014.