Krakowskie obserwacje Jana Śniadeckiego

Marek Zawilski

Abstrakt

Jan Śniadecki’s Astronomical Observations in Krakow

The article presents an analysis of astronomical observations that Jan Śniadecki (1756–1830) carried out in Krakow between 1788 and 1803. It evaluates the instruments, observational techniques and the accuracy of observations. It analyzes the observations of solar and lunar eclipses, occultations of stars by the Moon, transits of Mercury across the Sun, eclipses of the moons of Jupiter, positional observations of planets and asteroids, and determination of geographical coordinates of the Cracow Observatory.

Słowa kluczowe: obserwatorium astronomiczne w Krakowie, Jan Śniadecki, zaćmienie, zakrycie, planetoida, księżyce Jowisza
References

Źródła archiwalne

Dziennik Obserwacyi Astronomicznych czynionych w Krakowie, zaczęty w Maiu Roku 1792 pierwszym od założenia Obserwatorium przez Jana Śniadeckiego Matematyki Wyższej i Astronomii Profesora. Xięga I. jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/304/edition/280#structure [dostęp 15.02.2019].

Dziennik Obserwacyi Astronomicznych czynionych w Krakowie pod szerokością Północną... stanowiący całego Zbioru Obserwacyi Xięgę II-gą, zaczęty w Miesiącu Maiu Roku Ery Chrześcianskiey 1800 od założenia Observatorium Astronomicznego przy Akademii Krakowskiey w Roku VIII skończonym za Jana Chrzciciela Śniadeckiego Astronoma. jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/235/edition/220 [dostęp 15.02.2019].

 

Źródła drukowane

Bode J.E., Allgemeine Beschreibung und Nachweisung der Gestirne: nebst Verzeichniss der geraden Aufsteigung und Abweichung von 17240 Sternen, Doppelsternen, Nebelflecken und Sternhaufen, Berlin 1801.

„Ephemerides Astronomicae ... ad Meridianum Vindobonensem”, 1787–1806, wyd. F. d. P. v. Triesnecker, Wien.

„Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde”, 1800–1807, wyd. F.-X. von Zach, Gotha.

Śniadecki J., Obserwacye astronomiczne, „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk” t. 1, 1802, s. 462–527.

Śniadecki J., Ciąg dalszy obserwacyy astronomicznych, robionych w Krakowie przez Jana Śniadeckiego, „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk” t. 3, 1804, s. 153–177.

Triesnecker F., Beytrag zu geographischen Längenbestimmungen, aus Sternbedeckungen und Sonnenfinsternissen für drey und vierzig Orte aus hundert drey und funfzig Beobachtungen / berechnet von Dr. Franc. de Paula Triesnecker, “Allgemeine geograph... Erster Band I. Stück”, Januar 1798.

Literatura przedmiotu

Cunningham C.J., Early Investigations of Ceres and the Discovery of Pallas. Historical Studies in Asteroid Research, 2016.

Dziewulski W., Dwóchsetna rocznica urodzin Jana Śniadeckiego, „Urania” t. 27, 1956, nr 8, s. 232–233.

Høg E., Astrometric accuracy during the past 2000 years, 2008, www.astro.ku.dk/~erik/Accuracy.pdf [dostęp 15.02.2019].

Hurnik H., Instrumenty obserwacyjne astrometrii od gnomonu do CCD i interferometru optycznego, Poznań 2000.

Kardaś T., Jan Śniadecki – zapomniany astronom, „Foton” t. 104, 2009, s. 30–41.

Lequeux J., From Flamsteed to Piazzi and Lalande: new standards in 18th century astrometry, „Astronomy & Astrophysics” t. 567, 2014, A26.

Mietelski J., Tematyka prac astronomicznych w pierwszej siedzibie obserwatorium krakowskiego, „Prace Komisji Historii Nauki PAU” t. 10, 2010, s. 191–204.

Mietelski J., Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (I), „Urania” t. 56, 1985, nr 3, s. 66–72.

Mietelski J., 200 lat historii Obserwatorium Krakowskiego, „Postępy Astronomii” t. 40, 1992, nr 3–4, s. 101–117.

Pagaczewski J., Astronomiczne instrumentarium Jana Śniadeckiego, „Urania” t. 27, 1956, nr 8, s. 229–232.

Westfall J.E., Timing the eclipses of Jupiter’s Galilean satellites: http://alpo-astronomy.org/jupiter/GaliInstr.pdf [dostęp 15.02.2019].