Kronika

Andrzej Paweł Bieś,

Jacek Soszyński

Abstrakt

Andrzej Paweł Bieś, Międzynarodowa konferencja „Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie– ksiądz rektor Marcin Poczobut-Odlanicki”, Uniwersytet Wileński, 5–6 grudnia 2018 roku

Jacek Soszyński, Międzynarodowa konferencja „Nauki pomocnicze historii w badaniach nad historią Wielkiego Księstwa Litewskiego”, Wilno, 25–26 kwietnia 2019