Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wkład Feliksa Kucharzewskiego (1849–1935) w dzieło powstania Politechniki Warszawskiej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3, s. 7-34
Data publikacji online: 25 września 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.022.10728

Dominique Jean Larrey i Polacy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3, s. 35-54
Data publikacji online: 25 września 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.023.10729

Neurologia i psychiatria na wileńskim Uniwersytecie Stefana Batorego – do roku 1934 (czasów reorganizacji). Warunki funkcjonowania i kadra naukowa.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3, s. 55-71
Data publikacji online: 25 września 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.024.10730

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Paryskie ślady przyrodniczych badań Kaukazu Ludwika Młokosiewicza (1831–1909)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3, s. 75-79
Data publikacji online: 25 września 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.025.10731

Krótka historia przetworników elektroakustycznych w XIX wieku 

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3, s. 81-91
Data publikacji online: 25 września 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.026.10732

Budownictwo ognioodporne w polskiej literaturze naukowej i technicznej XVIII–XIX i początku XX stulecia

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3, s. 93-145
Data publikacji online: 25 września 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.027.10733

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności IHN PAN w 2018 roku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3, s. 149–162
Data publikacji online: 25 września 2019