Sprawozdanie z działalności IHN PAN w 2018 roku

Abstrakt

Działalność badawcza Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki w 2018 roku  149

Działalność badawcza Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki w 2018 roku 163

Publikacje pracowników Instytutu Historii Nauki PAN w 2018 roku   175

Referaty pracowników Instytutu Historii Nauki PAN wygłoszone w 2018 roku na konferencjach polskich i zagranicznych oraz na zaproszenie instytucji naukowych   186

Monografie wydane przez IHN PAN w 2018 roku   198

  • O autorach