Krótka historia przetworników elektroakustycznych w XIX wieku 

Krzysztof Dąbrowski

Abstrakt

One of the most important parts of the telephone are electro-acoustic converters, that is – microphones and earphones. At the beginning of the development of telephone, in the 19th century, when there were no amplifiers available for the technology, providing sufficient volume of voice transmission was not as easy as at the beginning of 20th century, when the vacuum tube was invented. The article is concerned with the part that was played in this process by Polish inventors, Henryk Machalski and Julian Ochorowicz.

Data zgłoszenia artykułu: 17 sierpnia 2018

Data przyjęcia do druku: 25 maja 2019

Słowa kluczowe: mikrofon węglowy, mikrofon dynamiczny, mikrofon elektromagnetyczny, słuchawka telefoniczna, Henryk Machalski, Julian Ochorowicz, przetwornik elektroakustyczny , carbon microphone, dynamic microphone, electromagnetic microphone, earphone, electro-acoustic converter
References

bayern-online.com [dostęp 25.05.2019].

Bell’s Articulating Telephone, „Engineering”, 22 XII 1876, s. 518.

Bericht über die internationale elektrische Ausstellung Wien 1883. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgegeben vom Niederösterreichischen Gewerbe-Vereine, red. F. Klein, Wiedeń 1885.

Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, red. V. von Röll, Wiedeń 1912–1921.

Erfindung des Telefons, de.wikipedia.org/wiki/Erfindung_des_Telefons [dostęp 25.05.2019].

Hołowiński A., Nowy telefon dr J. Ochorowicza, „Przegląd Techniczny” t. 22, lipiec 1885, s. 19.

Hutt H., Von Wunsche Fernzusprechen bis zur Fernsprechzentrale. Das Telephon, t. 1, 1989.

Wajdowicz R., Julian Ochorowicz jako prekursor telewizji i wynalazca w dziedzinie telefonii, Wrocław 1964, rec. W. Jewsienicki, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 10, 1965, nr 3, s. 412–417.

Wajdowicz R., Maszyny mówiące, Warszawa 1966.

Wajdowicz R., Polskie osiągnięcia techniczne z dziedziny utrwalania i odtwarzania dźwięku do roku 1939, Wrocław 1962.

Wajdowicz R., Zarys rozwoju techniki dźwiękowej do początków powstania kinematografii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 4, 1959, nr 3, s. 495–520.

Walczewska M., Zapomniany lwowski wynalazca, cracovia-leopolis.pl [dostęp 25.05.2019]. The new Bell telephone, „Scientific American” t. 37, nr 14, s. 207, 212.