Artykuły

Ilość
Sortuj według

Histologia tkanki nerwowej według Henryka Hoyera

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 9–24
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.028.11036

Maria Skłodowska-Curie i Ernest Rutherford – przyjaźń, współpraca i rywalizacja

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 25–42
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.029.11037

Francuskie „grandes écoles” i batigniolczycy. O wybranych karierach inżynieryjno-technicznych i naukowych drugiego pokolenia Wielkiej Emigracji

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 43–60
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.030.11038

The USSR’s Politics of History toward the Slavic Countries of the Eastern Bloc: Formal and Institutional Frameworks. 1945–1989

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 61–81
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.031.11039

Early Soviet medicine: digital and narrative utopias

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 83–106
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.032.11040

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

"Pozostałości głównego punktu pomiarowego sieci triangulacyjnej Staropolskiego Okręgu Przemysłowego z 1828 r. na szczycie Łysicy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 109–114
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.038.11146

Polska droga do RIAD. Uniformizacja systemów komputerowych w RWPG 1960–1970

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 115–150
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.033.11041

Pracownia Chemiczno-analityczna Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1897–1914 (w świetle „Wiadomości Farmaceutycznych”). Cz. 2

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 151–169
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.034.11042

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Czy potrzebna nam fragmentologia? Na marginesie pierwszego numeru pisma „Fragmentology

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 173–182
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.035.11043

Dlaczego Polacy wciąż wracają do historii? Gerhard Gnauck, Polen verstehen. Geschichte, Politik, Gesellschaft, Stuttgart 2018, ss. 318

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 183–193
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.036.11044

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 195–204
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.037.11045

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 207–231
Data publikacji online: 10 grudnia 2019