"Pozostałości głównego punktu pomiarowego sieci triangulacyjnej Staropolskiego Okręgu Przemysłowego z 1828 r. na szczycie Łysicy

Bartosz Kozak

Abstrakt

The article describes the hitherto unknown remains of the measuring station from 1828, determined by Franciszek Armiński as the starting point of the reference system for the Triangular Network of the Old-Polish Industrial Region in 1829–1835. The author also presents postulates regarding the protection of the discovered residues and popularization of knowledge about them.

Słowa kluczowe: geodezja, triangulacja, Franciszek Armiński, Łysica, Góry Świętokrzyskie, Staropolski Okręg Przemysłowy.
References

Armiński F.S., Opis Góry Sto Krzyzkiey. Z uwiadomieniem o czynnościach astronomicznych dotyczących się pomiarów powierzchni górniczo-fabrycznéy, zpolecenia Kommissyi Rząd. Przych. i Sk:, przez Fr: S. Armińskiego, Dra Filozofii, Dyrektora Obserwatorium astronomicznego K. A. Un. Professora astronomii w Un. K. A. Członka Towarz, K. W. P. N. w letnich miesiącach r. 1828 i 1829 uskutecznionych, [w:] Pamiętnik sandomierski, Warszawa 1830, s. 427–436.

Banasik P., Bujakowski K., Najstarsze sieci geodezyjne w Polsce – sieć triangulacyjna na obszarze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, „Roczniki Geomatyki” t. 16, 2018, nr 3 (82), s. 159–174.

Berezowski E., Polska sieć triangulacyjna z lat 1828–1829 na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 29, 1984, nr 3–4, s. 605–614.

Dybczyński T., Przewodnik po Górach Świętokrzyskich (Łysogórach), Warszawa 1912.

Hajdukiewicz M., Romanyshyn I., Oszacowanie dokładności punktów wysokościowych na NMT masywu Łysicy z pomiarów ALS (An accuracy assessment of spot heights on digital elevation model (DEM) derived from ALS survey: case study of Łysica Massif), „Structure and Environment” t. 11, 2019 nr 2, s. 125–132.

Kosiński W., Historia triangulacji w Polsce, cz. 1, „Przegląd Geodezyjny” r. 15 (31), 1959, nr 1, s. 29–33.

Kowalczewski S., Góry Świętokrzyskie. Przewodnik krajoznawczy, Kielce 1939.