Kronika

Danuta Ciesielska,

Bożena Urbanek,

Agnieszka Fabiańska,

Piotr Köhler,

Łukasz Cholewiński,

Barbara Bienias

Abstrakt

Danuta Ciesielska, Sprawozdanie z międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji w stulecie habilitacji Emmy Noether na Uniwersytecie w Getyndze. „NoetherKonferenz 2019”, Berlin, 3–5 czerwca 2019 r.

Bożena Urbanek, Podróż naukowa do Istambułu (Turcja) i udział w konferencji pt. „Woda a zdrowie w perspektywie historyczno-kulturowej” (Refleksje)

Agnieszka Fabiańska, II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej”, Wrocław, 18–19 czerwca 2019

Piotr Köhler, Historia botaniki podczas 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Krakowie (1–7 lipca 2019 r.)

Danuta Ciesielska, Sprawozdanie z „Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM”. Kraków, 3–7 września 2019 r.

Łukasz Cholewiński, Międzynarodowa konferencja „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie III”, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 13–14 września 2019 r.

Barbara Bienias, Rozstrzygnięcie siódmej edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza