Artykuły

Ilość
Sortuj według

Inżynier Kajetan Mościcki (1855–1933) i jego działalność na rzecz budowy ulic i mostów Warszawy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 9-36
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.001.11617

Stanisław Zakrzewski (1873–1936) i jego uczniowie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 37-46
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.002.11618

Działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych (1920–1928) na terenie województwa kieleckiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 47-68
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.003.11619

O neuroembriologicznych badaniach Wilhelma Hisa Starszego (1831–1904) prowadzonych z perspektywy mechanistycznej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 69-80
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.004.11620

The World Inventory of Historical Scientific Instruments – The Polish Contribution

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 81-99
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.005.11621

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Korespondencja Ignacio Bolivara z przyrodnikami Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego – listy Władysława Taczanowskiego, Ludwika Dembowskiego i Ludwika Młokosiewicza w zbiorach Museo Nacional de Ciencias Naturales w Madrycie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 103-115
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.006.11622

Wojskowa służba zdrowia w Królestwie Polskim 1815–1830 w świetle aktów wykonawczych

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 117–131
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.007.11623

POLEMIKI I REFLEKSJE

Refleksje nad historią nauki na marginesie książki Stefana Zameckiego Życie wśród innych, Warszawa 2019

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 135–147
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.008.11624

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 151–163
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.009.11625

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 167–174
Data publikacji online: 13 marca 2020