Kronika

Stanisław Domoradzki,

Piotr Skalski,

Jan Piskurewicz

Abstrakt

Stanisław Domoradzki, Dickstein Forum

Piotr Skalski, Sprawozdanie z XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, Poznań, 10–11 października 2019 r.

Jan Piskurewicz, Międzynarodowa Konferencja „Model Rome – International Capital Cities of Science and Arts in the 20th Century”. Rzym, 22–24 października 2019 r.