Kronika

Jerzy Supady,

Bożena Kosińska,

Leszek Zasztowt

Abstrakt

Jerzy Supady, Bożena Kosińska, Sprawozdanie z działalności Komisji Badań nad Historią Nauk Medycznych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 2019 r.

Leszek Zasztowt, Rocznica 90-lecia utworzenia Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1938)