Recenzje

Iwona Arabas,

Anna Trojanowska

Abstrakt

Iwona Arabas, Joanna Partyka, Między scientia curiosa a encyklopedią. Europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, ss. 224

Anna Trojanowska, Dziennik podróży uczonej Christiana Erndtela, lekarza przybocznego króla Augusta II, przeł. i oprac. K. Pękacka-Falkowska, H. Bogusz, Warszawa 2018 (seria Silva Rerum), ss. 160