Leki do oczu i ich sporządzanie w świetle dziewiętnastowiecznych podręczników do receptury

Elżbieta Rutkowska

Abstrakt

Opthalmic Preparations and Their Production in Light of 19th-Century Handbooks of Prescriptions

This study aims to analyse 19th-century handbooks of prescriptions in terms of ophthalmic drug technology. The following publications were selected: Jan Bogumir Freyer’s Formulare czyli nauka o sztuczném przepisywaniu lékarstw (Formulare, or on the Art of Writing Prescriptions) – published in Warsaw in 1816, Fryderyk Kazimierz Skobel’s Wykład farmakomorfiki i katagrafologii (Lecture on Pharmacomorphics and Catagraphology) – published in Krakow in 1851, and Antoni Kryszka’s Receptura czyli nauka pisania recept i przyrządzania podług nich lekarstw (Compounding, or on the Art of Writing Presciptions and Preparation of Medicines on their Basis) – published in Warsaw in 1865. In the nineteenth century, ophthalmic medications could be found in three kinds of forms: a dry collyrium (xerocollyrium), an ointment-like collyrium (myrocollyrium), and a liquid collyrium (hygrocollyrium). Ophthalmic medications in solid (powders) and semi-solid (ointments) forms were to contain very finely powdered medicinal substances. The ointments were also required to be non-irritant. Drugs in liquid form (e.g. decoctions, solutions, drops, mixtures) were recommended to be made in accordance with the principles of preparing a given form of the drug. They could be used for instillation, washing or so-called eyebathing, and as eye compresses.

Słowa kluczowe: historia farmacji, XIX w., historia postaci leku, leki do oczu, history of pharmacy, 19th century, history of dosage forms, ophthalmic preparations
References

Czerwiakowski I.R., Botanika lekarska do wykładów, oraz dla użycia lékarzów i aptékarzów, Kraków 1861.

Freyer J.B., Formulare czyli nauka o sztuczném przepisywaniu lekarstw, Warszawa 1816.

Kryszka A., Receptura czyli nauka pisania recept i przyrządzania podług nich lekarstw, Warszawa 1865.

Skobel F.K., Wykład farmakomorfiki i katagrafologii, Kraków 1851.

Szokalski W.F., Wykład chorób przyrządu wzrokowego u człowieka, t. 1, Warszawa 1869.