Artykuły

Ilość
Sortuj według

From a Natural Object to a Medical Resource: The Production of Knowledge about Petroleum by Johann Jakob Lerche

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 9-28
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 110.4467/0023589XKHNT.20.010.11991

Pomiędzy Lwą a Stwigą. Stanisław Kulczyński i jego projekt utworzenia poleskiego parku natury z 1932 roku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 29–48
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.011.11992

Szkolnictwo elementarne dekanatu olkuskiego w świetle Rapportów z popisów przeprowadzonych w latach 1821–1824  

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 49–73
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.012.11993

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Co wiemy o Muzeum Branickich? Listy Jana Sztolcmana do Benedykta Dybowskiego ze zbiorów poznańskiego oddziału Archiwum PAN – interesujący przyczynek dla historii zbiorów przyrodniczych w Polsce

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 77–87
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.013.11994

Leki do oczu i ich sporządzanie w świetle dziewiętnastowiecznych podręczników do receptury

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 89–103
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.014.11995