Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kopalnia „Bach” w Cybince – historia zastosowania metody zamrażania górotworu w górnictwie węgla brunatnego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 9–28
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.017.12600

The Dnepropetrovsk Space Center: from Ballistic Missiles to International Cooperation under the Interkosmos Program

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 29–58
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.018.12601

O problemach i zadaniach lekarzy prowincjonalnych ziem Królestwa Polskiego w opinii „Czasopisma Lekarskiego” przełomu XIX i XX w.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 59–75
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.019.12602

Oktant morski Isaaca Newtona

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 77–94
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.020.12603

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

The Cabinet de mathématiques of the Henri Poincaré Institute in Paris

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 97–108
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.021.12604

Wyżywienie i zaopatrzenie farmaceutyczne chorych i rannych żołnierzy w 1815 roku w świetle Przepisów służby zdrowia wyjętych z ogólnego urządzenia Administracyi i Rachuby wewnętrznej dla Woyska Polskiego wszelkiej broni zatwierdzonego przez Komitet Woyskowy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 109–123
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.022.12605

ROZMOWY

Jerzy Tomaszewski o własnej drodze badawczej, nauczycielach i kolegach historykach

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 127–150
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.023.12606

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 153–166
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.024.12607

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2019 ROKU

Sprawozdanie z Działalności IHN PAN w 2019 roku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 169–184
Data publikacji online: 28 września 2020