Sprawozdanie z Działalności IHN PAN w 2019 roku

Joanna Schiller-Walicka,

Halina Lichocka,

Daniel Sunderland

Abstrakt

Działalność badawcza Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki w 2019 r.

Problematyka badawcza realizowana w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki w 2019 r.

Publikacje pracowników Instytutu Historii Nauki PAN w 2019 r.

Referaty pracowników Instytutu Historii Nauki PAN wygłoszone w 2019 r. na konferencjach polskich i zagranicznych oraz na zaproszenie instytucji naukowych

Monografie wydane przez IHN PAN w 2019 r.