Recenzje

Danuta Ciesielska,

Bartosz Kaliski,

Radosław Skrycki

Abstrakt

Danuta Ciesielska, Jan Surman, Universities in Imperial Austria 1848–1918. A Social History of a Multilingual Space, Central European Studies, Purdue University Press, West Lafayette 2019, ss. 460

Bartosz Kaliski, Roman Baron, Misja życia. Praski polonista Marian Szyjkowski (1883–1952) a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Historický ustáv AV ČR, Warszawa – Praga 2019, ss. 369

Radosław Skrycki, Dorota Siwicka, Mapy romantyków, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2018 (Seria Nowa Biblioteka Romantyczna), ss. 142