Artykuły

Ilość
Sortuj według

Fotografia: Grupa polskich studentów i stypendystów. Getynga, lato 1907. Trudne identyfikacje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 9–27
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.025.12858

The First Flora of Poland

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 29–41
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.026.12859

Budowa mostu na łodziach i przeprawa wojsk Władysława Jagiełły do Czerwińska w 1410 roku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 43–65
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.027.12860

Wileńska pediatria (1919–1939)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 67–79
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.028.12861

Państwowe Muzeum Zoologiczne wobec powstania Polskiej Akademii Nauk: droga do powołania Instytutu Zoologicznego PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 81–98
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.029.12862

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Z historii odkrycia pierwiastków ziem rzadkich

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 101–121
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.030.12863

Bibliografia historii nauki w Instytucie Historii Nauki PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 123–131
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.031.12864

POLEMIKI I REFLEKSJE

Historia medycyny na pograniczu dziedzin. Rozważania na marginesie książki Medicina, antiqua mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, red. S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch i B. Wojciechowska, Kielce 2019

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 135–143
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.032.12865

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Astronomiczne zagadki w Historii naturalnej Pliniusza Starszego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 147–161
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.033.12866

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 163–175
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.034.12867

WSPOMNIENIA

In memoriam: Andrzej Walicki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 163–175
Data publikacji online: 17 grudnia 2020

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 185–193
Data publikacji online: 17 grudnia 2020