Recenzje

Michał Przeperski,

Andrzej Skalimowski,

Lucyna Szaniawska

Abstrakt

Michał Przeperski, Jan Olaszek, Podziemna sieć społeczna. Casus z dziejów konspiracji solidarnościowej, IPN, Warszawa 2020, ss. 211

Andrzej Skalimowski, Rok 1918 – odrodzona Polska i sowiecka Rosja w nowej Europie, t. 1–2, red. L. Zasztowt, J. Szumski, Warszawa 2019, ss. 490 i 402

Lucyna Szaniawska,Thomas Reinertsen Berg, Teatr świata. Mapy, które tworzą historię, tłum. Maria Gołębiewska-Bijak, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, 2018, ss. 368, 51 reprodukcji dawnych map