Historia medycyny na pograniczu dziedzin. Rozważania na marginesie książki Medicina, antiqua mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, red. S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch i B. Wojciechowska, Kielce 2019

Katarzyna Borkowska

Abstrakt

History of Medicine at the Intersection of Disciplines. Reflections on the Margins of Medicina, antiqua mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia [Medicina, antiqua mediaevalis et moderna. History – Philosophy – Religion], ed. by S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch and B. Wojciechowska, Kielce 2019

The article discusses the status of the history of medicine at the intersection of disciplines, with reference to the edited volume: Medicina, antiqua mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia [Medicina, antiqua mediaevalis et moderna. History – Philosophy – Religion] (ed. by S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch and B. Wojciechowska, Kielce 2019). The author focuses on the ancient idea of the unity of body and soul to draw attention to the dependence of medical practices on cultural conditions, using the example of the recipe for headache from Plato’s Charmides and the articles in Medicina, antiqua mediaevalis et moderna.

Słowa kluczowe: historia medycyny, filozofia, interdyscyplinarność
References

Źródła

Cyceron, Rozmowy tuskulańskie, wyd. M. Pohlenz, Leipzig 1918.

Kodeń. Świadectwa doznanych łask, koden.com.pl/swiadectwa-doznanych-lask [dostęp 29.08.2020]

Platon, Charmides, Fedon, Timajos, [w:] Platonis opera, wyd. J. Burnet, Oxford 1903.

 

Literatura przedmiotu

Archer-Hind R.D., The Timaeus of Plato, Londyn – Nowy Jork 1888.

Bredlau S., Illness As a Phenomenon of Being-in-the-world with Others: Plato’s Charmides, Kleinman and Merleau-Ponty, „Medical Humanities”, opublikowano online 11 grudnia 2018, DOI 10.1136/medhum-2018-011572.

Jeszke J., Relacje lekarz-pacjent w polskich badaniach historyczno-medycznych, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” t. 58, 2001, nr 4, s. 453–465.

Medicina antiqua, medievalis et moderna. Historia – filozofia – religia, red. S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska, Kielce 2019.

Płonka-Syroka B., Antropologia wiedzy jako nowa perspektywa badań nad historią medycyny, „Rocznik Antropologii Historii” r. 8, 2018, nr 11, s. 39–74, DOI 10.25945/ct6x-1h31.

Płonka-Syroka B., Społeczno-kulturowy kontekst historii medycyny – przegląd koncepcji i propozycje badawcze, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” t. 2, 1995, z. 1, s. 5–21.

Surman J., Historyzowanie nauki lub jak nowe przychodzi na świat. Rozmowa z Hansem-Jörgiem Rheinbergerem, „Prace Komisji Historii Nauki PAU” t. 14, 2015, s. 291–306.

Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Warszawa 1994.

Wojciechowska B., Flebotomia i purgowanie czyli o leczeniu w wiekach średnich, Kielce 2019.

Ziaja J., Choroby i ich leczenie w ujęciu Platona na tle poglądów lekarzy hipokratejskich, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” t. 65, 2002, nr 4, s. 443–456.