Bibliografia historii nauki w Instytucie Historii Nauki PAN

Dorota Kozłowska

Abstrakt

History of Science Bibliography at the Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences

The article presents the history of preparing the history of science bibliography at the Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences. The purpose of creating such a bibliography is to facilitate scholars’ access to publications in this field of knowledge.

The beginnings of this bibliography date back to 1966, but the official date of its creation should be 1971. The article recalls its authors and describes the thematic scope from its inception to 2008 when the publication was discontinued for financial reasons.

In 2018, the publishing of the history of science bibliography was resumed.

Słowa kluczowe: bibliografia, historia nauki, nauka polska
References

Bibliografia bieżąca historii nauki i techniki. Indeksy za lata 1971–1980. Indeks autorów i współpracowników. Indeks przedmiotowy osób i instytucji, zestawiły M. Jedlińska, I. Lenart, B. Michalczyk, red. M. Kinowska, J. Róziewicz, Warszawa 1983.

Bibliografia bieżąca historii nauki i techniki. Zeszyt 1. Dodatek do numeru 3/1971 „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 16, 1971, nr 3.

Bibliografia bieżąca historii nauki i techniki. Zeszyt 2. Dodatek do numeru 4/1971 „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 16, 1971, nr 4.

Dembowska M., Przedmowa, [w:] Polska bibliografia naukoznawstwa i technoznawstwa za lata 1971–1973, t. 5, Wrocław 1973, s. 5–7.

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953–2003, red. K. Bartnicka, Warszawa 2004.

Kozłowska D., Bibliografia historii nauki polskiej za 2018 rok (wybór), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 28, 2019, nr 2, s. 179–224.

Sordylowa B., Moje związki z informacją naukową, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” t. 65, 2015, s. 99–112.

Stasiewicz-Jasiukowa I., Wspomnienie o Beacie Szczepańskiej (1906–1997), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 42, 1997, nr 3–4, s. 159–162.

Voisé W., O zadaniach i metodzie historii nauk społecznych, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 3, 1958, nr 1, s. 9–10.