Zbigniew J. Wójcik – naukowiec i człowiek. Na jubileusz dziewięćdziesięciu lat Profesora

Eugeniusz Niebelski

Abstrakt