Artykuły

Ilość
Sortuj według

Teoria i praktyka w dawnym lecznictwie. Opozycja czy współdziałanie?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 7–8
Data publikacji online: 11 czerwca 2021

Badacz i jego perspektywy interpretacyjne w studiach nad dziejami nauki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 11–23
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.010.13708

Włoski medyk Johannes Baptista Montanus (1489–1551) – jego działalność w Padwie, metody diagnostyczne i terapeutyczne oraz spuścizna naukowa

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 25–45
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.011.13709

Czy w dzisiejszych czasach proste obserwacje mogą jeszcze znacząco zmieniać postrzeganie podstawowych zjawisk? Przypadek cieczy eutektycznych

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 47–54
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.012.13710

Nazewnictwo narzędzi medycznych w czwartej księdze Onomastikonu Polydeukesa

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 55–67
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.013.13711

Pozycja społeczno-zawodowa farmaceutów pracowników w Polsce (1918–1939) – teoria a praktyka

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 69–86
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.014.13712

Teoretyczny rozdział kompetencji pomiędzy dawnymi medykami i chirurgami a codzienna praktyka lecznicza opisana w egodokumentach staropolskich

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 87–102
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.015.13713