Artykuły

Ilość
Sortuj według

Historia w życiu i twórczości Bogdana Nawroczyńskiego (1882–1974)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 9–29
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.016.14177

Nagrobek Stanisława Staszica a polityka wizerunkowa Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 31–49
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.017.14178

Koncepcja organizacji pracy w instytucji naukowej – ankiety i opracowania z okresu okupacji (1941–1942) w Państwowym Muzeum Zoologicznym w Warszawie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 51–59
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.018.14179

Czas kolejowy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 61–84
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.019.14180

Zielnik Marii Twardowskiej (1858–1907) jako pretekst do szkicu biograficznego kresowej botaniczki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 85–103
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.020.14181

Gottfried Kirch (1639–1710), życie i działalność pierwszego astronoma Królewskiego Pruskiego Towarzystwa Nauk

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 105–121
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.021.14182

Filmowe portrety Stanisława Siedleckiego (1912–2002) na tle Svalbardu. Fragmenty wizualnej historii nauki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 123–142
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.022.14183

Filmowe plansze tekstowe Emersona Romero – próba przywrócenia kina głuchym widzom

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 143–157
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.023.14184

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Stan górnictwa i hutnictwa w kluczu samsonowskim w świetle lustracji z 1809 roku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 161–184
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.024.14185

Mikrometr śrubowy Gottfrieda Kircha – historia, konstrukcja i upowszechnienie w 1. poł. XVIII w.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 185–196
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.025.14186

POLEMIKI I REFLEKSJE

Trzecia nowoczesność i koncepcja władzy instrumentalnej Shoshan Zuboff

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 199–207
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.026.14187

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 211–226
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.027.14188

KRONIKA

Obrady polsko-rosyjskiego okrągłego stołu nad historią nauki i kształcenia w Imperium Rosyjskim

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3,
Data publikacji online: 17 września 2021

Listy do Redakcji

O wizerunku portretowym ks. Józefa Hermana Osińskiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 235–238
Data publikacji online: 17 września 2021

Sprawozdanie z działalności IHN PAN w 2020 roku

Sprawozdanie z działalności IHN PAN w 2020 roku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 235–238
Data publikacji online: 17 września 2021