Sprawozdanie z działalności IHN PAN w 2020 roku

Abstrakt

Działalność Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury w 2020 r.

Działalność Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych w 2020 r.

Działalność Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych w 2020 r.

Działalność Pracowni Historii Nauk Ścisłych 2020 r.

Działalność Pracowni Historii Techniki w 2020 r.

Działalność Pracowni Naukoznawstwa w 2020 r.

Działalność Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce w 2020 r.

  • O autorach