O wizerunku portretowym ks. Józefa Hermana Osińskiego

Bolesław Pałac,

Jerzy Hickiewicz,

Przemysław Sadłowski,

Piotr Rataj

Abstrakt