Obrady polsko-rosyjskiego okrągłego stołu nad historią nauki i kształcenia w Imperium Rosyjskim

Leonid Gorizontow,

Jan Szumski

Abstrakt