Recenzje

Jerzy Hickiewicz,

Piotr Rataj,

Przemysław Sadłowski,

Stefan Jackowski,

Lucyna Szaniawska,

Anna Trojanowska

Abstrakt
  • Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemysław Sadłowski, Zygmunt Wojciechowski, Kronika Toruńskiej Elektrowni, Gazowni i Tramwajów: Od początku do lat 30. XX wieku, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń, Toruń 2020, ss. 176

  • Stefan Jackowski, Roman Duda, Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019, ss. 626

  • Lucyna Szaniawska, Edward Brooke-Hitching, Złoty atlas. Największe wyprawy, odkrycia i poszukiwania na mapach, tłum. Janusz Szczepański, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2018, ss. 255, 120 reprodukcji dawnych map

  • Anna Trojanowska, Anna Maria Kielak, M. Konstancja Majewska, Jan Majewski, Apteka „Pod Złotym Lwem” na tle krótkiej historii aptekarstwa poznańskiego, Wydawnictwo Nowa Baśń, Poznań 2020, s. 99