Trzecia nowoczesność i koncepcja władzy instrumentalnej Shoshan Zuboff

Piotr Lewandowski

Abstrakt

Third Modernity and Shoshan Zuboff’s Concept of Instrumental Power

The article describes the phenomenon of instrumental power in the third modernity. The work aims to define the theoretical framework of the third modernity and the new paradigm of exercising social control through instrumentalism. These concepts come from the works of Shoshan Zuboff and raise the issue of contemporary social relations in a globalised society.

Słowa kluczowe: trzecia nowoczesność, kapitalizm inwigilacji, technopol, postęp, władza instrumentalna, totalitaryzm cyfrowy, Shoshan Zuboff
References

Bartlett J., Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić), tłum. K. Umiński, Katowice 2019.

Bostrom N., Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, tłum. D. Konowrocka-Sawa, Gliwice 2016.

Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska, Warszawa 2009.

Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, tłum. K. Rojek, Gliwice 2013.

D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, tłum. J.P. Listwan, Warszawa 2008.

Eagleton T., Koniec teorii, tłum. B. Kuźniarz, Warszawa 2012.

Elias N., Społeczeństwo jednostek, tłum. J. Stawiński, Warszawa 2008.

Ford M., Świt robotów. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy?, tłum. K. Łuniewska, Warszawa 2016.

Hassner P., Koniec pewników. Eseje o wojnie, pokoju i przemocy, tłum. M. Ochab, Warszawa 2002.

Lorenzi J.H., Berrebi M., Przyszłość naszej wolności. Czy należy rozmontować Google’a… i kilku innych?, tłum. J. Nowakowska, Warszawa 2019.

Lucas E., Oswoić cyberświat. Tożsamość, zaufanie i bezpieczeństwo w Internecie, tłum. L. Lipińska, M. Dębski, Warszawa 2017.

Piketty T., Kapitalizm w XXI wieku, tłum. A. Bilik, Warszawa 2015.

Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1995.

Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, tłum. A. Lipiński, Słupsk 2015.

Tegmark M., Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji, tłum. T. Krzysztoń, Warszawa 2019.

Toffler A., Szok przyszłości, tłum. E. Ryszka, W. Osiatyński, Warszawa 1974.

Toffler A., Trzecia fala, tłum. E. Woydyłło, Warszawa 1997.

Twenge J.M., iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości i co to oznacza dla nas wszystkich, tłum. O. Dziedzic, Sopot 2019.

Vaidhyanathan S., Antisocial Media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji, tłum. W. Mincer, K. Sosnowska, Warszawa 2018.

Virilio P., Prędkość i polityka, tłum. S. Królak, Warszawa 2008.

Winczewski D., Współczesne spojrzenie na teorię totalitaryzmu, „Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” 2019, nr 2, s. 101–119.

Zuboff S., Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, tłum. A. Unterschuetz, Warszawa 2020.