Polemiki i refleksje

Lidia Maria Czyż,

Wojciech Ślusarczyk

Abstrakt

Lidia Maria Czyż, Polemika dotycząca artykułu Wyposażenie „PRL-owskiej” izby recepturowej ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Genius loci czy suma przypadków?

Wojciech Ślusarczyk, Odpowiedź na polemikę dotyczącą artykułu Wyposażenie „PRL-owskiej” izby recepturowej ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Genius loci czy suma przypadków?