Artykuły

Ilość
Sortuj według

Słowo od redaktorów

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 7–8
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.001.15437

ARTYKUŁY

Lucjan Dobroszycki (1925–1995) – zapomniany historyk (nie tylko) Zagłady

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 11–41
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.002.15438

Między Polską Piastów i Polską Jagiellonów a Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Refleksje „anarchologiczne” i ich miejsce w rozwoju myśli historycznej Pawła Jasienicy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 43–68
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.003.15439

Polityka pisarstwa historycznego i polityka literatury. Hayden White i Jacques Rancière czytają Ericha Auerbacha

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 69–87
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.004.15440

Historiografia polskiej transformacji? Szkic do bilansu

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 89–103
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.005.15441

Karta z dziejów historiografii ruchu robotniczego: przypadek Jerzego Targalskiego (1929–1977)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 105–123
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.006.15442

Epistemologiczne aspekty dyskursu o uniwersytecie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 125–147
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.007.15443

O zaangażowaniu Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949–1953) w badania ratownicze na terenie Nowej Huty

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 149–156
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.008.15444

Z czego żył historyk w czasie wojny? Przypadek Stefana Kieniewicza (1939–1945)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 157–173
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.009.15445