Artykuły

Ilość
Sortuj według

Historia osobliwej pamiątki. Mit i prawda o „pomniku szarańczy” w Zwierzyńcu na Roztoczu

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 9–31
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.010.15824

Krótka historia kodyfikacji na rzecz chemii przyjaznej środowisku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 33–64
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.011.15825

Z badań nad repertuarem operowym Teatru Narodowego w drugiej połowie XVIII w. Nieznana praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w 1938 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 65–84
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.012.15826

Prace Romana Nitscha z zakresu wścieklizny na tle rozwoju mikrobiologii jako dyscypliny medycznej na przełomie XIX i XX w.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 85–98
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.013.15827

Equitum peditumque idem longe primus erat – uwagi o sprzęcie oblężniczym Hannibala

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 99–112
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.014.15828

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Niespójność komentarzy z realiami XVI–XVIII-wiecznej kartografii w polskim wydaniu książki Kevina J. Browna Dawne mapy. Podróż w przeszłość

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 115–131
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.015.15829

Danuta Ciesielska, Lech Maligranda, Joanna Zwierzyńska, W świątyni nauki, mekce matematyków. Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze 1884–1933, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, ss. 404

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 135-139
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.016.15830

Jan Szajner, Marcin Rechłowicz, Tramwaje lwowskie 1880–1944, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2020, ss. 509

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 139-143
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.017.15831

Stefan Zamecki, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” – ludzie i problemy. Lata 1956–1993, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Warszawa 2020, ss. 438

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 143-148
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.018.15832

Bronisław Piłsudski, Dziennik 1883–1885, oprac. Jolanta Żyndul, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Warszawa 2021, ss. 591

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 148-152
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.019.15833

KRONIKA

XVI Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 155–156
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.020.15834