Bronisław Piłsudski, Dziennik 1883–1885, oprac. Jolanta Żyndul, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Warszawa 2021, ss. 591

Leszek Zasztowt

Abstrakt