Stefan Zamecki, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” – ludzie i problemy. Lata 1956–1993, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Warszawa 2020, ss. 438

Anna Trojanowska

Abstrakt