Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wiktor Ormicki jako badacz ziem wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 9–29
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.033.16964

Harmonia świata a osuszanie fekaliów. Juliusz Świecianowski i jego twórczość

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 31–59
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.034.16965

Zainteresowania obserwacjami astronomicznymi Braci Polskich na początku XVIII w. W świetle źródeł rodziny Kirchów

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 61–78
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.035.16966

Rola Józefa Łepkowskiego w pozyskaniu dla krakowskich instytucji zbiorów Karola Rogawskiego i Bolesława Podczaszyńskiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 79–93
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.036.16967

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Henri Marmottan (1832–1914), przyjaciel i korespondent Władysława Taczanowskiego (1819–1890) i Antoniego Wagi (1799–1890) – przyczynek do historii Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 97–102
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.037.16968

Instrukcyja dla urzędników, oficjalistów i węglarzy leśnych z 1826 r. Nieudana próba modernizacji rządowego węglarstwa w Królestwie Polskim (1826–1829)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 103–147
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.038.16969

Opis kolei podjazdowych w guberni warszawskiej z 1911 r. Nieznany dokument w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 149–157
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.039.16970

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Czy międzynarodowy projekt publikacji historii kartografii w epoce Oświecenia jest encyklopedią i dobrym początkiem?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 161–181
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.040.16971

Zbigniew Landowski, Arabistyka w PRL (1945–1990). Narodziny, historia, modernizacja, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2021, ss. 690

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 185–200
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.041.16972

Disiecta Membra Musicae: Studies in Musical Fragmentology, red. Giovanni Varelli, De Gruyter, Berlin 2020, (Studies in Manuscript Cultures, vol. 21), ss. 398

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 190-196
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.042.16973

Science Interconnected. German-Polish Scholarly Entanglements in Modern History, red. Jan Surman, współpraca Friedrich Cain, Marcin Dolecki, Maciej Górny, Peter Haslinger, Adam Kożuchowski, Katharina Kreuder-Sonnen, Ewa Manikowska, Thomas Strobel, Verlag Herder-Institut, Marburg 2022, ss. 345

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 196-200
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.043.16974

WSPOMNIENIA

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (1930–2021)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 203–208
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.044.16975

KRONIKA

Historia leków naturalnych – nowa odsłona

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 211–220
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.045.16976

Historia botaniki podczas 59. Zjazdu w stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Warszawie (26 czerwca–3 lipca 2022 r.)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 221–223
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.046.16977

Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej w Konieczkowej w województwie podkarpackim

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 225–228
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.047.16978

Relacja z dziesiątej międzynarodowej konferencji naukowej ESHS 2022 w Brukseli

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 229–231
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.048.16979

45. Międzynarodowy Kongres Historyków Farmacji w Mediolanie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 233–235
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.049.16980

60 tytułów na 10-lecie Konkursu! Jubileuszowa edycja Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 237–242
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.050.16981