EPIDEMIE NA ZIEMIACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ I TERENACH ZABORÓW DO XX W. – RÓŻNE PŁASZCZYZNY BADAŃ

Sortuj według

Epidemie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i terenach zaborów do XX w. – różne płaszczyzny badań

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 9–10
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.001.17404

Czynniki kulturowe i społeczno-polityczne wpływające na występowanie epidemii dżumy na obszarze Prawobrzeżnej Ukrainy i południowo-zachodnich guberni Rosji na przełomie XVIII i XIX w.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 11–26
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.002.17405

Przyrodolecznictwo wobec szczepień ochronnych na podstawie publikacji „Przewodnika Zdrowia” (1895–1914)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 27–48
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.003.17406

Pułapki i meandry. Trudności poznawcze i interpretacyjne towarzyszące badaniom przyczyn i przebiegu chorób w przeszłości

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 49–62
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.004.17407

Urzędowo przepisane. Recepty w gdańskiej literaturze epidemicznej XVI i XVII w.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 63–78
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.005.17408

ARTYKUŁY

Spór Hilarego Szpilowskiego ze Stanisławem Zawadzkim przy budowie koszar w Kamieńcu Podolskim – uwagi inżyniera budownictwa

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 81–106
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.006.17409

Józef Maksymilian Ossoliński – Pierre Bayle. Relacje, zależności, miejsca wspólne

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 107–134
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.007.17410

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Komunizm w psychiatrii

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 137–149
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.008.17411

RECENZJE

Andrzej Dąbrowski, Magdalena Hoły-Łuczaj, Andrew Schumann, Konrad Szocik, Jan Woleński, Leksykon logików polskich 1900–1939, Copernicus Center Press, Kraków 2022, ss. 386.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 153–159
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.009.17412

Izabela Moszczeńska, Wspomnienia i listy, wstęp i oprac. Adam Fijałkowski, Magdalena Rzepka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022, ss. 550

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 156-159
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.010.17413

KRONIKA

Jubileusz profesora Zbigniewa Wójcika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 163–164
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.011.17414

Roman Pollak (1886–1972) – nowe spojrzenie. Konferencja naukowa w 50. rocznicę śmierci. 25–26 października 2022, Poznań

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 165–166
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.012.17415