Izabela Moszczeńska, Wspomnienia i listy, wstęp i oprac. Adam Fijałkowski, Magdalena Rzepka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022, ss. 550

Jan Piskurewicz

Abstrakt