Działalność Pracowni Naukoznawstwa Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Michał Kokowski,

Dorota Kozłowska,

Mateusz Hübner

Abstrakt

Research Activity of the Science Studies Research Unit at the Institute for the History of Science PAS in 2022

The article discusses the activities and the most significant achievements of the Science Studies Research Unit at the Institute for the History of Science PAS in 2022.

Słowa kluczowe: naukoznawstwo, nauka o nauce, badanie nauki i techniki w kontekście historyczno-społeczno-kulturowym
References

Artykuły i monografie

Grzymkowski M., Kozłowska D., Bibliografia prac prof. Zbigniewa Wójcika, [w:] Profesor Zbigniew J. Wójcik nestor polskich historyków nauki, red. D. Kozłowska, Warszawa 2022, s. 37–178.

Hübner M., Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Zamysł i realizacja, Warszawa 2022.

Hübner M., Traktat ryski a kwestia rewindykacji polskich dóbr kultury i nauki z Rosji sowieckiej, [w:] Zwycięski pokój czy rozejm na pokolenie? Traktat ryski z perspektywy 100 lat, red. Z. Girzyński, J. Kłaczkow, Warszawa 2022, s. 295–325.

Hübner M., Krytyka «partyjnictwa» w koncepcjach ugrupowań politycznych w czasach Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Spory o modernizację i demokrację w XX–XXI wieku, red. G. Radomski, M. Strzelecki, A. Lewandowski, M. Wincławska, Toruń 2022, s. 33–52.

Hübner M., Polska Akademia Umiejętności. Krajowa reprezentacja nauki, nauka.tvp.pl/63917946/polska-akademia-umiejetnosci-krajowa-reprezentacja-nauki [dostęp 17.03.2023].

Hübner M., Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Spadkobierca tradycji badań naukowych, nauka.tvp.pl/63990548/towarzystwo-naukowe-warszawskie-spadkobierca-tradycji-badan-naukowych [dostęp 17.03.2023].

Kokowski M., Punktacja czasopism z historii nauki w Wykazach czasopism MNiSW (25.01.2017), MEiN (21.12.2021) oraz PN IHN PAN, „Studia Historiae Scientiarum” 2022, t. 21, s. 667–700, DOI 10.4467/2543702XSHS.22.019.15985.

Kokowski M., Mikołaj Kopernik (1473–1543), „Wielcy Polacy”, Fundacja Panteon Narodowy, www.panteonnarodowy.org/wielcy-polacy/72-mikołaj-kopernik [dostęp 30.05.2023].

Kokowski M., Dokonania Mikołaja Kopernika z astronomii matematycznej i fizycznej, [w:] Kopernik i jego świat, red. M. Banaś, N. Haliński, Warszawa 2023, s. 10–20.

Kokowski M., Kiewisz-Wojciechowska J., M. Kokowski, J. Kiewisz-Wojciechowska, Wiele źródeł o Koperniku wciąż jest do odnalezienia, relacja z wywiadu prof. Michała Kokowskiego,wywiad przeprowadziła Joanna Kiewisz-Wojciechowska, „PAP – Naukaw Polsce”, 28.12.2022 r., naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94815%2Cprof-michal-kokowski-wiele-zrodel-o-koperniku-wciaz-jest-do-odnalezienia [dostęp 30.05.2023].

Kozłowska D., Bibliografia historii nauki i techniki za 2021 rok (wybór), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2022, z. 2, s. 293–357.

Kozłowska D., Wykaz czasopism historycznych oparty na nowym modelu ewaluacji czasopism, „Studia Historiae Scientiarum” 2022, t. 21, s. 613–666, DOI 10.4467/2543702XSHS.22.018.15984.

Profesor Zbigniew J. Wójcik nestor polskich historyków nauki, red. D. Kozłowska, Warszawa 2022.

 

Referaty, dyskusje panelowe

Hübner M., Udział polskich intelektualistów w opracowaniu założeń ładu wersalskiego, Konferencja „Ład wersalski i zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej”, Instytut De Republica (Toruń, 25–26.05.2022 r.) [referat].

Kokowski M Autochtoni i ZPwN a Kraków i Polski Panteon Narodowy, Naukowa konferencja online „100-lecie Związku Polaków w Niemczech”, Polska Akademia Umiejętności, Stacja PAU w Gdańsku, Komisja Historii Nauki PAU, Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN (Kraków, 23.11.2022 r.) [referat].

Kokowski M., Czasopisma z historii nauki na liście czasopism MEiN (21.12.2021), seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”, Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN, Komisja Historii Nauki PAU (platforma Zoom, 30.05.2022 r.) [referat].

Kokowski M., O rzekomej wypowiedzi Władysława Tatarkiewicza na temat metodologii historii, III Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU „Z kart historii nauki i jej metodologii”, Komisja Historii Nauki PAU, Pracownia Naukoznawstwa Instytutu Historii Nauki PAN (platforma Zoom, 22.06.2022 r.) [referat].

Kokowski M., Plan odbudowy IHN PAN a Krajowy Plan Odbudowy (perspektywa aksjologiczno-naukoznawcza), seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”, Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN, Komisja Historii Nauki PAU (platforma Zoom, 28.03.2022 r.) [referat].

Kokowski M., Plan odbudowy IHN PAN a Krajowy Plan Odbudowy (perspektywa aksjologiczno-naukoznawcza), cz. 2, Odbudowa (?) Instytutu a różne perspektywy poznawcze i pragmatyczne oraz postawa dialogiczna, seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”, Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN, Komisja Historii Nauki PAU (platforma Zoom, 11.04.2022 r.) [referat].

Kokowski M., Thomas S. Kuhn and the Copernican Revolution: his Mistakes, Omissions and Exaggerated Accents, konferencja „The Structure of Scientific Revolutions (1962) by T.S. Kuhn versus Science Studies: the Polish Context”, Komisja Historii Nauki PAU, Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN Kraków, 12.09.2022 r.) [referat].

Kokowski M., Wprowadzenie do konferencji: ZPwN a historia, pamięć historyczna i tradycje różnych polskich Kresów, Naukowa konferencja online „100-lecie Związku Polaków w Niemczech”, Polska Akademia Umiejętności, Stacja PAU w Gdańsku, Komisja Historii Nauki PAU, Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN (Kraków, 23.11.2022 r.) [referat].

Kokowski M., Wykaz czasopism historycznych opracowany przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN – pierwsze wyniki”, seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”, Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN, Komisja Historii Nauki PAU (platforma Zoom, 29.06.2022 r.) [referat].

Kokowski M., Mikulski K., Karas M., Głowacka K.. Czego nie wiemy o Koperniku?, dyskusja panelowa prowadzona przez red. Karolinę Głowacką (Radio Naukowe) w ramach „Wielkie Pytania w Krakowie: Dziedzictwo Kopernika”. Prolog do Światowego Kongresu Kopernikańskiego (Kraków, Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 28.11.2022 r.). www.youtube.com/watch?v=StXraBUG-Co [1:33:50] [dostęp 30.05.2023].

Kokowski M., Sikorski J., Szalkiewicz W., Korytko A., Jarmułowicz M., Mikołaj Kopernik – fakty i mity z życia codziennego Wielkiego Astronoma, seminarium popularno-naukowe w ramach przygotowań do Światowego Kongresu Kopernikańskiego z cyklu „Olsztyński Wehikuł Czasu” (Olsztyn, Zamek Kapituły Warmińskiej, 8.12.2022 r.), www.youtube.com/watch?v=y1RcUuEgkwU [dostęp 30.05.2023].