Nowe edycje pism Bronisława Piłsudskiego

Zbigniew J. Wójcik

Abstrakt

New Editions of Bronisław Piłsudski’s Works

Japonia późnych lat okresu Meiji oczyma Bronisława Piłsudskiego, wybór, tłum., adaptacja, przyp. i kom. Alfred F. Majewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,Toruń 2020, (Japonika Toruniensia, t. 4) ss. 553

Bronisław Piłsudski, Dziennik 1882–1886, wprowadzenie, posłowie Witold Kowalski, ARKANA, Kraków 2021, ss. 841

While in political exile in the Russian Far East (Sakhalin, Vladivostok), Bronisław Piłsudski (1866–1918) conducted significant research, documenting the culture of the local aboriginal people, with a particular focus on the Sakhalin Ainu. Using wax rollers, he recorded valuable insights and observations about their way of life. These recordings, preserved in Poland and read in Japan, played a pivotal role in sparking international interest and studies on the work of this pioneering ethnographer. Recent years have borne fruit in the form of a biographical monograph by Kazuhiko Sawada (Japanese edition in 2019, Polish edition in 2022) and an anthology of journalistic articles discussing social relations in Japan, initially printed in Russia since 1906 and later in Galicia and the Kingdom of Poland (since 1907). An English volume prepared by Alfred F. Majewicz will be published in The Collected Works of Bronisław Piłsudski. Furthermore, the published Diary of Piłsudski’s school years is included in the discussion.

Słowa kluczowe: Bronisław Piłsudski, zesłaniec polityczny w Rosji, etnograf, autor dziennika i rozpraw naukowych, XIX–XXI w.
References

Japonia późnych lat okresu Meiji oczyma Bronisława Piłsudskiego, wybór, tłum., adaptacja, przyp. i kom. A.F. Majewicz, Toruń 2020 (Japonika Toruniensia, t. 4).

Kuczyński A., Wkład Polaków w badania nad ludami Syberii i ich kulturą, „Lud” 1968, r. 51, nr 2, s. 503–584.

Kuczyński A., Syberyjskie szlaki, Wrocław 1972.

Kuczyński A., Bronisław Piłsudski (l866–1918) – zesłaniec i badacz kultury ludów Dalekiego Wschodu, „Niepodległość i Pamięć” 2015, r. 22, nr 2, s. 7–93.

Piłsudski B., The Collected Works of Bronisław Piłsudski, wyd. A.F. Majewicz, Berlin, New York, t. 1, 1998, t. 2, 1998, t. 3, 2004, t. 4, 2011.

Piłsudski B., Dziennik 1882–1886, wprowadzenie, posłowie W. Kowalski, Kraków 2021.

Sawada K., Opowieść o Bronisławie Piłsudskim. Polak nazwany królem Ajnów, tłum. B. Słomka, Sulejówek 2022.

Wójcik Z.J., Z nieznanej korespondencji zesłańczej Bronisława Piłsudskiego, „Niepodległość i Pamięć” 1996, r. 3, nr 2, s. 153–160.

Zasztowt L., Bronisław Piłsudski, Dziennik 1883–1885, oprac. Jolanta Żyndul, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Warszawa 2021, ss. 591 [recenzja], „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 67, 2022, nr 2, s. 148–152, DOI 10.4467/0023589xkhnt.22.019.15833.