Wileńska pediatria (1919–1939)

Bożena Urbanek

Abstrakt

Pediatrics in Vilnius (1919–1939)

The article aims to show the development of pediatrics in Vilnius (Wilno) in the Borderlands of the Second Polish Republic in the interwar period. The text presents the beginnings of the organizational, scientific and staffing process, and it employs the sources from the Lithuanian Central State Archives (Lietuvos centrinis valstybės archyvas), as well as address lists and medical journals from the period.

Słowa kluczowe: Wilno, uniwersytet, pediatria
References

Źródła archiwalne

Lietuvos centrinis valstybės archyvas w Wilnie [LCVA]:

- Dokumenty dotyczące magistratu m. Wilna:

64/19/3; 64/24/38; 64/24/65.

- Dokumenty dotyczące USB:

F. 175, ap. I, B b nr 28; F. 175, ap. 3, IX B nr 18/1; F. 175, ap. 1, I A nr 145; F 175, ap. I, A b, nr 161; F. 175, ap. I , A b nr 315; F. 175, ap. 1, I A nr 764; F. 175, ap. 30, IX B nr 80; F. 175, ap. I, B b nr 28; F. 175 ap. I, B b nr 705; F. 175, ap. I, A b nr 925.

 

Źródła drukowane

XXI Spis wykładów na trzy trymestry, Wilno 1939.

„Dziennik Wileński” t. 2, 1917, nr 217, z 22 września 1917 r.

Kłos J., Wilno, Przewodnik krajoznawczy, Wilno 1937.

Kalendarz ilustrowany „Kurjera Litewskiego” na rok 1909, Wilno 1909.

Kalendarz wileński, informacyjny 1927. Księga adresowa miasta Wilna, Wilno 1927.

Kalendarz wileński informacyjny 1928. Księga adresowa miasta Wilno, Wilno 1928.

Kalendarzy informacyjny 1929. Księga adresowa miasta Wilno, Wilno 1929.

Księga adresowa m. Wilna. Wileński Kalendarz informacyjny na rok 1933, Wilno 1933.

Księga adresowa m. Wilna 1935. Wileński Kalendarz informacyjny, Wilno 1935.

„Pamiętnik Wileński Towarzystwa Lekarskiego i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego” 1930, z. 4–5; 1936, z. 3; 1937, z. 4.

„Pedjatrja Polska” 1923, nr 5; 1934, z. 5–6.

Rocznik Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1937–1938, Wilno 1938.

Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1936/37, Wilno 1937.

Trzebiński S., Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w latach 1919–1929, [w:] Księga pamiątkowa ku uczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. T. II, Dziesięciolecie 1919–1929, Wilno 1929.

Wilno i woj. Wileńskie. Informator społeczno-gospodarczy i księga adresowa m. Wilna i woj. Wileńskiego, Wilno 1937.

Wilno i województwo wileńskie. Informator i Księga adresowa na rok 1939, Wilno 1939.

 

Literatura przedmiotu

Kempińska-Mirosławska B., Pediatria, [w:] Dzieje medycyny w Polsce. T. 2, lata 1914–1944, red. W. Noszczyk, J. Supady, Warszawa 2015.

Słownik biograficzny zasłużonych pediatrów, z. 1, red. E. Wilkoszewski, Warszawa 1985.

Słownik biograficzny zasłużonych pediatrów, z. 2, red. E. Wilkoszewski, Warszawa 1990.

Urbanek B., Kształtowanie się specjalności lekarskich na ziemiach polskich w latach 1860–1914, Warszawa 2010.

Urbanek B., Lekarze kresowi a dylematy praktyki medycznej w drugiej połowie lat 20. do 1933 r., (tzw. ustawy scaleniowej), [w:] Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918–1939, red. B. Urbanek, Warszawa 2018.

 

Strony internetowe

www.fizjologia.wl.cm.uj.edu.pl [dostęp 10.06.2020].