Recenzenci

Recenzenci artykułów wydanych, wycofanych i odrzuconych w 2018 roku

dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Jan Bartelski (Uniwersytet Warszawski)

prof. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Zbigniew Bela (Muzeum Farmacji UJ)

dr Teresa Bogacz (Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu)

dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Muséum national d’histoire naturelle, Paryż)

dr hab. Dagnosław Demski, prof. PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

dr Marcin Dolecki (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr hab. Jadwiga Garbowska, prof. PAN (Muzeum Ziemi PAN)

dr hab. Wanda Grębecka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

doc. Michaił Gribowskij (Tomski Uniwersytet Państwowy)

dr hab. Ryszard W. Gryglewski, prof. UJ (Collegium Medicum UJ)

dr Petr Hadrava (Akademia Nauk Republiki Czeskiej)

prof. Dariusz Iwan (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

dr hab. Jaromir Jeszke, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Barbara Jędrychowska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Piotr Köhler (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Walentyna Korpalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Andrzej Meissner (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

prof. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański; Instytut Sztuki PAN)

dr Magdalena Paciorek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Ewa Siemieniec-Gołaś (Uniwersytet Jagiellońśki)

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

dr Kamila Stanek (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagiellońśki)

dr Wojciech Ślusarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Bożena Urbanek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN)

dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Beata Wysokińska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Stefan Zamecki (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)