Recenzenci

Recenzenci artykułów wydanych, wycofanych i odrzuconych w 2019 roku

prof. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Hanna Bazhenova (Instytut Europy Środkowej)

prof. Witold J. Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)

dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Bogdan Ciszek (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Muséum national d’histoire naturelle, Paryż)

dr hab. Cezary Domański, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. Władysław Findeisen (Politechnika Warszawska)

prof. Ryszard W. Gryglewski (Uniwersytet Jagielloński)

dr inż. Marek Hołyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)

prof. Piotr Hübner (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

prof. Dariusz Iwan (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

dr hab. inż. Jacek Izydorczyk (Politechnika Śląska)

prof. Zbigniew Kobyliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. Piotr Köhler (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Walentyna Korpalska (Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr inż. Bernard Król (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)

dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

prof. Halina Lichocka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Anita Magowska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

prof. Tomasz Majewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

mgr inż. Paweł Mierosławski (Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei)

dr Jan Mietelski (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

dr Norbert Morawiec (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr hab. Tadeusz Nasierowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

prof. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski)

mgr inż. Jerzy Nowak (Polskie Towarzystwo Informatyczne)

prof. Stanisław Obirek (Uniwersytet Warszawski)

prof. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański; Instytut Sztuki PAN)

prof. Bolesław Orłowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Krzysztof Petelczyc (Politechnika Warszawska)

prof. Józef Piłatowicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

prof. Jan Piskurewicz (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Tomasz Pospieszny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. Wojciech Radomski (Politechnika Warszawska)

dr Michał Przeperski (Instytut Pamięci Narodowej)

prof. Jadwiga Roguska (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie)

dr Agnieszka Rzepiela (Uniwersytet Jagielloński)

dr Alicja Rafalska-Łasocha (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Wojciech Sady (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

dr Tomasz Siewierski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Adrianna Szczerba (Uniwersytet Łódzki)

prof. Maciej Szczurowski (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Jan Szumski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Edward Tutaj, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Bożena Urbanek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Tomasz Węsierski (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)

prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN)

prof. Andrzej Kajetan Wróblewski (Uniwersytet Warszawski)

prof. Robert Zaborowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Andrej Zamojskij (Freie Universität Berlin)

 

Recenzenci artykułów wydanych, wycofanych i odrzuconych w 2018 roku

 

dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Jan Bartelski (Uniwersytet Warszawski)

prof. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Zbigniew Bela (Muzeum Farmacji UJ)

dr Teresa Bogacz (Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu)

dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Muséum national d’histoire naturelle, Paryż)

dr hab. Dagnosław Demski, prof. PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

dr Marcin Dolecki (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr hab. Jadwiga Garbowska, prof. PAN (Muzeum Ziemi PAN)

dr hab. Wanda Grębecka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

doc. Michaił Gribowskij (Tomski Uniwersytet Państwowy)

dr hab. Ryszard W. Gryglewski, prof. UJ (Collegium Medicum UJ)

dr Petr Hadrava (Akademia Nauk Republiki Czeskiej)

prof. Dariusz Iwan (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

dr hab. Jaromir Jeszke, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Barbara Jędrychowska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Piotr Köhler (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Walentyna Korpalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Andrzej Meissner (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

prof. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański; Instytut Sztuki PAN)

dr Magdalena Paciorek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Ewa Siemieniec-Gołaś (Uniwersytet Jagiellońśki)

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

dr Kamila Stanek (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagiellońśki)

dr Wojciech Ślusarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Bożena Urbanek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN)

dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Beata Wysokińska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Stefan Zamecki (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)