Recenzenci

Recenzenci artykułów wydanych, wycofanych i odrzuconych w 2021 roku

dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Barbara Bienias (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Roland Dobosz (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

dr Marcin Dolecki (Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)

dr Robert Domżał (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)

mgr Sławomir Fedorowicz (Atlas Kolejowy Polski)

dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

dr Joanna Gęgotek (Uniwersytet Warszawski)

dr Jan Główka (Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie)

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Wanda Grębecka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Ryszard W. Gryglewski (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Jadwiga Hučková, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Marek Jakubiak, prof. PW (Politechnika Warszawska)

prof. Dariusz Jarosz (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)

dr Maciej Jasiński (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Janina Kamińska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

prof. Piotr Köhler (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Michał Kopczyński (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. PAN (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)

prof. Anna Landau-Czajka (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)

dr Mariusz Leńczuk (Instytut Języka Polskiego PAN)

prof. Halina Lichocka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Jacek Lorkowski (Klinika Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie)

prof. Maciej Luniak (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

prof. Józef Łaptos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

mgr inż. Paweł Mierosławski (Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei)

dr Krzysztof Mordyński (Uniwersytet Warszawski)

prof. Michał Musielak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

prof. Barbara Opozda (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Bolesław Orłowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr Michał Pabiś-Orzeszyna (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Monika Polit (Uniwersytet Warszawski)

prof. Stanisław Rakusa-Suszczewski (Polska Akademia Nauk)

dr Elżbieta Rutkowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Jakub Sito, prof. PAN (Instytut Sztuki PAN)

mgr Agnieszka Siwińska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

dr Andrzej Skalimowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr Ewelina Szpak (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)

dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

prof. Michał Tomczak (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Bożena Urbanek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Konrad Wnęk, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN)

prof. Andrzej Kajetan Wróblewski (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Monika Zamachowska (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Leszek Zasztowt (Uniwersytet Warszawski)

dr Marcin Zawadzki (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

prof. Alicja Zemanek (Uniwersytet Jagielloński)

dr Lidia Zyblikiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. Tadeusz J. Żuchowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)