Recenzenci

Recenzenci artykułów wydanych, wycofanych i odrzuconych w 2020 roku

dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Barbara Bienias (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Piotr Biliński (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Jan Biliszczuk (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

dr hab. Katarzyna Błachowska (Uniwersytet Warszawski)

dr Wojciech Borkowski (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)

dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Bogdan Ciszek (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Muséum national d’histoire naturelle, Paryż)

dr Marcin Dolecki (Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)

dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP w Warszawie (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

prof. Ludwik Frey (Instytut Botaniki PAN)

dr hab. Wanda Grębecka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Ryszard W. Gryglewski (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Piotr Hübner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. Dariusz Iwan (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

mgr Danuta Jackiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie)

dr Maciej Kluza (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)

dr hab. Walentyna Korpalska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr Bartosz Kozak (Kieleckie Towarzystwo Naukowe)

dr Jarosław Kurkowski (Główna Biblioteka Komunikacyjna)

prof. Halina Lichocka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Adam Massalski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie)

dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Mieczysław Mejor (Instytut Badań Literackich PAN)

dr hab. inż. Marek Mistewicz, prof. IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie)

dr Norbert Morawiec (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

prof. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

prof. Bożena Płonka-Syroka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

dr Michał Przeperski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Instytut Pamięci Narodowej)

prof. Wojciech Radomski (Politechnika Wrocławska)

dr Aleksander Rutkiewicz (Szpital Śląski w Cieszynie)

dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie)

dr Tomasz Samojlik (Instytut Biologii Ssaków PAN)

prof. Varfołomiej Stiepanowicz Sawczuk (Dnieprowski Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara, Dniepr)

dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr hab. Adam Szarszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny)

dr Adrianna Szczerba (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Stanisław Wiech (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. Hubert Wilk, prof. PAN (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)

prof. Włodzimierz Wincławski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Adam Winiarz, prof. WŚ (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)

prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN)

mgr Wiesław Wróbel (Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku)

dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Piotr Mirosław Zalewski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

 

Recenzenci artykułów wydanych, wycofanych i odrzuconych w 2019 roku

prof. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Hanna Bazhenova (Instytut Europy Środkowej)

prof. Witold J. Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)

dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Bogdan Ciszek (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Muséum national d’histoire naturelle, Paryż)

dr hab. Cezary Domański, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. Władysław Findeisen (Politechnika Warszawska)

prof. Ryszard W. Gryglewski (Uniwersytet Jagielloński)

dr inż. Marek Hołyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)

prof. Piotr Hübner (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

prof. Dariusz Iwan (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

dr hab. inż. Jacek Izydorczyk (Politechnika Śląska)

prof. Zbigniew Kobyliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. Piotr Köhler (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Walentyna Korpalska (Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr inż. Bernard Król (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)

dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

prof. Halina Lichocka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Anita Magowska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

prof. Tomasz Majewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

mgr inż. Paweł Mierosławski (Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei)

dr Jan Mietelski (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

dr Norbert Morawiec (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr hab. Tadeusz Nasierowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

prof. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski)

mgr inż. Jerzy Nowak (Polskie Towarzystwo Informatyczne)

prof. Stanisław Obirek (Uniwersytet Warszawski)

prof. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański; Instytut Sztuki PAN)

prof. Bolesław Orłowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Krzysztof Petelczyc (Politechnika Warszawska)

prof. Józef Piłatowicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

prof. Jan Piskurewicz (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Tomasz Pospieszny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. Wojciech Radomski (Politechnika Warszawska)

dr Michał Przeperski (Instytut Pamięci Narodowej)

prof. Jadwiga Roguska (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie)

dr Agnieszka Rzepiela (Uniwersytet Jagielloński)

dr Alicja Rafalska-Łasocha (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Wojciech Sady (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

dr Tomasz Siewierski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Adrianna Szczerba (Uniwersytet Łódzki)

prof. Maciej Szczurowski (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Jan Szumski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Edward Tutaj, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Bożena Urbanek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Tomasz Węsierski (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)

prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN)

prof. Andrzej Kajetan Wróblewski (Uniwersytet Warszawski)

prof. Robert Zaborowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Andrej Zamojskij (Freie Universität Berlin)

 

Recenzenci artykułów wydanych, wycofanych i odrzuconych w 2018 roku

dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Jan Bartelski (Uniwersytet Warszawski)

prof. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Zbigniew Bela (Muzeum Farmacji UJ)

dr Teresa Bogacz (Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu)

dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Muséum national d’histoire naturelle, Paryż)

dr hab. Dagnosław Demski, prof. PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

dr Marcin Dolecki (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr hab. Jadwiga Garbowska, prof. PAN (Muzeum Ziemi PAN)

dr hab. Wanda Grębecka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

doc. Michaił Gribowskij (Tomski Uniwersytet Państwowy)

dr hab. Ryszard W. Gryglewski, prof. UJ (Collegium Medicum UJ)

dr Petr Hadrava (Akademia Nauk Republiki Czeskiej)

prof. Dariusz Iwan (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

dr hab. Jaromir Jeszke, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Barbara Jędrychowska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Piotr Köhler (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Walentyna Korpalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Andrzej Meissner (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

prof. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański; Instytut Sztuki PAN)

dr Magdalena Paciorek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Ewa Siemieniec-Gołaś (Uniwersytet Jagiellońśki)

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

dr Kamila Stanek (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagiellońśki)

dr Wojciech Ślusarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Bożena Urbanek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN)

dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

dr Beata Wysokińska (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)

prof. Stefan Zamecki (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)