Wskazówki pisania streszczeń

Streszczenie jest samodzielnym tekstem, który musi być zrozumiały i wyczerpujący bez towarzyszącego artykułu. Po zapoznaniu się ze streszczeniem czytelnik powinien znać najważniejsze zagadnienia poruszane przez artykuł i jego wnioski.

Streszczenie powinno być zwięzłe, treściwe oraz pozbawione elementów dyskursywnych i retorycznych.

Streszczenie nie zastępuje wprowadzenia do artykułu.

Streszczenie nie może być fragmentem artykułu, któremu towarzyszy.

Streszczenie nie powinno przekraczać 1/2 strony pliku tekstowego przygotowanego zgodnie z zasadami Instrukcji dla autorów.


Streszczenie powinno zawierać:

- cele i problemy badawcze, które podejmuje artykuł,

- przedstawienie wykorzystanych źródeł i przeprowadzonych badań,

- wyniki badań i analizy źródeł,

- podsumowanie wniosków artykułu.

 

Streszczenie może zawierać:

- informację o miejscu artykułu na tle stanu badań,

- podstawowe wiadomości o głównych postaciach, o których wspomina artykuł, wraz z latami życia.

 

Streszczenie nie powinno zawierać:

- cytatów, przypisów i innych odwołań do tekstów poza streszczeniem,

- ilustracji i tabel,

- omówienia pojawiających się w artykule pobocznych i drugorzędnych zagadnień i postaci,

- omówienia źródeł, które wykraczałoby poza niezbędne informacje,

- szczegółowego przedstawienia stanu badań,

- omówienia kontekstu historycznego zagadnień, które porusza artykuł,

- podziękowań, informacji o finansowaniu oraz innych elementów dotyczących kontekstu powstania artykułu.