Komitet Redakcyjny

prof. dr hab. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

prof. John Connelly (University of California, Berkeley, Stany Zjednoczone)

dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

prof. André Goddu (Stonehill College, Easton, Massachusetts, Stany Zjednoczone)

prof. Leonid Gorizontow (Narodowy Uniwersytet Badawczy – Wyższa Szkoła Ekonomiki, Rosja)

dr hab. Wanda Grębecka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. PAN (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Polska)

dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

prof. dr hab. Jan Piskurewicz (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

prof. Francisco Javier Puerto Sarmiento (Królewska Akademia Historyczna, Hiszpania)

dr hab. Hienadź Sahanowicz (Studium Europy Wschodniej UW, Polska)

dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

dr Michaela Šmidrkalová (Instytut i Archiwum Masaryka Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Czechy)

prof. dr hab. Varfołomiej Stiepanowicz Sawczuk (Dnieprzański Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara, Ukraina)

prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

prof. dr hab. Andrzej Śródka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

prof. dr hab. Bożena Urbanek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

prof. Elena Wiszlenkowa (Narodowy Uniwersytet Badawczy – Wyższa Szkoła Ekonomiki, Rosja)

prof. dr hab. Leszek Zasztowt (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)