Komitet Redakcyjny

prof. dr hab. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

prof. John Connelly (University of California, Berkeley, Stany Zjednoczone)

dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

prof. André Goddu (Stonehill College, Easton, Massachusetts, Stany Zjednoczone)

prof. Leonid Gorizontow (Narodowy Uniwersytet Badawczy – Wyższa Szkoła Ekonomiki, Rosja)

dr hab. Wanda Grębecka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. PAN (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Polska)

dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

prof. dr hab. Jan Piskurewicz (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

prof. Francisco Javier Puerto Sarmiento (Królewska Akademia Historyczna, Hiszpania)

dr hab. Hienadź Sahanowicz (Studium Europy Wschodniej UW, Polska)

prof. dr hab. Varfołomiej Stiepanowicz Sawczuk (Dnieprzański Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara, Ukraina)

dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

dr Michaela Šmidrkalová (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

prof. dr hab. Andrzej Śródka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

prof. dr hab. Bożena Urbanek (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

prof. Elena Wiszlenkowa (Narodowy Uniwersytet Badawczy – Wyższa Szkoła Ekonomiki, Rosja)

prof. dr hab. Robert Zaborowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)

prof. dr hab. Leszek Zasztowt (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Polska)