Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku. Wydawcą i właścicielem pisma jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim i angielskim (dawniej także we francuskim i niemieckim).

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” ukazuje się w trzecim miesiącu każdego kwartału. Publikowanie artykułów w piśmie jest nieodpłatne. Numery od 2018 roku są udostępniane nieodpłatnie na stronie Portalu Czasopism Naukowych, ejournals.eu.

Artykuły zamieszczone w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Podsumowanie licencji: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Licencja: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl


 

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 20 grudnia 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Historia zabudowań zajezdni przy ulicy Łazienkowskiej 8 w latach 1920–1975

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 9–64
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.028.14792

Towarzystwa naukowe a uniwersytety na łamach Rocznika Kasy im. Mianowskiego „Nauka Polska, Jej potrzeby, Organizacja i Rozwój” (1918–1947)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 65–82
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.029.14793

Nazwy typów, części konstrukcyjnych oraz wyposażenia jednostek pływających w XVI-wiecznych drukowanych słownikach z polskim komponentem językowym

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 83–106
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.030.14794

  Magistrala Siedlce – Bołogoje jako przykład kolei strategicznej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 107–156
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.031.14795

Śladami ojca. Edukacja i kariera astronomiczna Christfrieda Kircha (1694–1740)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 157–170
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.032.14796

Edmund Goldzamt (1921–1990). Refleksyjny dogmatyk

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 171–189
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.033.14797

Gazownictwo miejskie na terenie województwa poznańskiego w okresie międzywojennym

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 191–211
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.034.14798

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

POLEMIKI I REFLEKSJE

Polemiki i refleksje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 259–264
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.038.14832

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Dzieje huty żelaza w Ząbkowicach. Industrialne związki Księstwa Siewierskiego ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 233–246
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.036.14800

Kompendium wiedzy o autorach kalendarzy i ich dziełach

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 247–256
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.037.14801

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 267–274
Data publikacji online: 20 grudnia 2021