Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku. Wydawcą i właścicielem pisma jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim i angielskim (dawniej także we francuskim i niemieckim).

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” ukazuje się w trzecim miesiącu każdego kwartału. Publikowanie artykułów w piśmie jest nieodpłatne. Numery od 2018 roku są udostępniane nieodpłatnie na stronie Portalu Czasopism Naukowych, ejournals.eu.

Artykuły zamieszczone w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Podsumowanie licencji: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Licencja: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl


 

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 30 marca 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Słowo od redaktorów

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 7–8
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.001.15437

ARTYKUŁY

Lucjan Dobroszycki (1925–1995) – zapomniany historyk (nie tylko) Zagłady

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 11–41
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.002.15438

Między Polską Piastów i Polską Jagiellonów a Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Refleksje „anarchologiczne” i ich miejsce w rozwoju myśli historycznej Pawła Jasienicy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 43–68
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.003.15439

Polityka pisarstwa historycznego i polityka literatury. Hayden White i Jacques Rancière czytają Ericha Auerbacha

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 69–87
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.004.15440

Historiografia polskiej transformacji? Szkic do bilansu

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 89–103
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.005.15441

Karta z dziejów historiografii ruchu robotniczego: przypadek Jerzego Targalskiego (1929–1977)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 105–123
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.006.15442

Epistemologiczne aspekty dyskursu o uniwersytecie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 125–147
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.007.15443

O zaangażowaniu Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949–1953) w badania ratownicze na terenie Nowej Huty

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 149–156
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.008.15444

Z czego żył historyk w czasie wojny? Przypadek Stefana Kieniewicza (1939–1945)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 157–173
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.009.15445