Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku. Wydawcą i właścicielem pisma jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim i angielskim (dawniej także we francuskim i niemieckim).

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” ukazuje się w trzecim miesiącu każdego kwartału. Publikowanie artykułów w piśmie jest nieodpłatne. Numery od 2018 roku są udostępniane nieodpłatnie na stronie Portalu Czasopism Naukowych, ejournals.eu.

Artykuły zamieszczone w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Podsumowanie licencji: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Licencja: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl


 

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 16 października 2023

ADVANCEMENTS IN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY: EXPLORING THE INTERSECTION OF RESEARCH, METHODOLOGY, AND CULTURAL HERITAGE

Sortuj według

Introduction

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 9-9
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.023.18403

Two Key Narrative Strategies in Approaching Historiography on the Path of Historians in Space and Time

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 11–22
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.024.18404

Historical and Cultural Context of the Development of the Ukrainian Museography: The Personology Dimension

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 23–37
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.025.18405

The Evolution of Views of Franz Karl Heintz, the Quarantine Physician of the Right-Bank Ukraine, Concerning the Reasons of Occurrence, Course and Treatment of the Plague

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 39–53
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.026.18406

ARTYKUŁY

Wojenne losy Adama Vetulaniego (1939–1945)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 57–79
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.027.18407

Urzędnicza kariera Bonifacego Witkowskiego (1800–1840) – przyczynek do dziejów biurokracji budowlanej w Królestwie Polskim

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 81–96
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.028.18408

„Złotodajna” makulatura. Na marginesie badań nad polskimi wydaniami modlitewnika Hortulus animae

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 97–110
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.029.18409

Zespół elektrowni Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie-Pionkach

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 111–153
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.030.18410

Studia medyczne Jana Jaśkiewicza na Uniwersytecie Wiedeńskim (1766/1767–1775)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 155–190
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.031.18411

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Nowe edycje pism Bronisława Piłsudskiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 193–202
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.032.18412

RECENZJE

Jacek Drobnik, Historia botaniki farmaceutycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, ss. 613

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 205–209
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.033.18413

KRONIKA

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Hospitals in Times of Crisis”, Warszawa, 18–20 maja 2023 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 213–216
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.034.18414

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2022 ROKU

Działalność Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 219–225
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.035.18415

Działalność Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 227–236
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.036.18416

Działalność Pracowni Naukoznawstwa Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 237–246
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.037.18417

Działalność Pracowni Historii Techniki Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 247–255
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.038.18418

Działalność Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 257–270
Data publikacji online: 23 maja 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.039.18419

Działalność Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 3, s. 271–278
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.040.18420