Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku. Wydawcą i właścicielem pisma jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim i angielskim (dawniej także we francuskim i niemieckim).

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” ukazuje się w trzecim miesiącu każdego kwartału. Publikowanie artykułów w piśmie jest nieodpłatne. Numery od 2018 roku są udostępniane nieodpłatnie na stronie Portalu Czasopism Naukowych, ejournals.eu.

Artykuły zamieszczone w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Podsumowanie licencji: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Licencja: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl


 

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 25 marca 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Teoria i praktyka w dawnym lecznictwie. Opozycja czy współdziałanie?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 7–8
Data publikacji online: 11 czerwca 2021

Badacz i jego perspektywy interpretacyjne w studiach nad dziejami nauki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 11–23
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.010.13708

Włoski medyk Johannes Baptista Montanus (1489–1551) – jego działalność w Padwie, metody diagnostyczne i terapeutyczne oraz spuścizna naukowa

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 25–45
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.011.13709

Czy w dzisiejszych czasach proste obserwacje mogą jeszcze znacząco zmieniać postrzeganie podstawowych zjawisk? Przypadek cieczy eutektycznych

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 47–54
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.012.13710

Nazewnictwo narzędzi medycznych w czwartej księdze Onomastikonu Polydeukesa

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 55–67
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.013.13711

Pozycja społeczno-zawodowa farmaceutów pracowników w Polsce (1918–1939) – teoria a praktyka

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 69–86
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.014.13712

Teoretyczny rozdział kompetencji pomiędzy dawnymi medykami i chirurgami a codzienna praktyka lecznicza opisana w egodokumentach staropolskich

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 2, s. 87–102
Data publikacji online: 11 czerwca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.015.13713