Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku. Wydawcą i właścicielem pisma jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim i angielskim (dawniej także we francuskim i niemieckim).

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” ukazuje się w trzecim miesiącu każdego kwartału. Publikowanie artykułów w piśmie jest nieodpłatne. Numery od 2018 roku są udostępniane nieodpłatnie na stronie Portalu Czasopism Naukowych, ejournals.eu.

Artykuły zamieszczone w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Podsumowanie licencji: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Licencja: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl


 

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 19 marca 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Historia w życiu i twórczości Bogdana Nawroczyńskiego (1882–1974)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 9–29
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.016.14177

Nagrobek Stanisława Staszica a polityka wizerunkowa Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 31–49
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.017.14178

Koncepcja organizacji pracy w instytucji naukowej – ankiety i opracowania z okresu okupacji (1941–1942) w Państwowym Muzeum Zoologicznym w Warszawie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 51–59
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.018.14179

Czas kolejowy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 61–84
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.019.14180

Zielnik Marii Twardowskiej (1858–1907) jako pretekst do szkicu biograficznego kresowej botaniczki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 85–103
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.020.14181