Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku. Wydawcą i właścicielem pisma jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim i angielskim (dawniej także we francuskim i niemieckim).

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” ukazuje się w trzecim miesiącu każdego kwartału. Publikowanie artykułów w piśmie jest nieodpłatne. Numery od 2018 roku są udostępniane nieodpłatnie na stronie Portalu Czasopism Naukowych, ejournals.eu.

Artykuły zamieszczone w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Podsumowanie licencji: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Licencja: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl


 

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 4

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 17 grudnia 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Fotografia: Grupa polskich studentów i stypendystów. Getynga, lato 1907. Trudne identyfikacje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 4, s. 9–27
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.025.12858

The First Flora of Poland

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 4, s. 29–41
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.026.12859

Budowa mostu na łodziach i przeprawa wojsk Władysława Jagiełły do Czerwińska w 1410 roku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 4, s. 43–65
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.027.12860

Wileńska pediatria (1919–1939)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 4, s. 67–79
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.028.12861

Państwowe Muzeum Zoologiczne wobec powstania Polskiej Akademii Nauk: droga do powołania Instytutu Zoologicznego PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 4, s. 81–98
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.029.12862