Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku. Wydawcą i właścicielem pisma jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim i angielskim (dawniej także we francuskim i niemieckim).

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” ukazuje się w trzecim miesiącu każdego kwartału. Publikowanie artykułów w piśmie jest nieodpłatne. Numery od 2018 roku są udostępniane nieodpłatnie na stronie Portalu Czasopism Naukowych, ejournals.eu.

Artykuły zamieszczone w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Podsumowanie licencji: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Licencja: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl


 

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 30 czerwca 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Historia osobliwej pamiątki. Mit i prawda o „pomniku szarańczy” w Zwierzyńcu na Roztoczu

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 9–31
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.010.15824

Krótka historia kodyfikacji na rzecz chemii przyjaznej środowisku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 33–64
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.011.15825

Z badań nad repertuarem operowym Teatru Narodowego w drugiej połowie XVIII w. Nieznana praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w 1938 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 65–84
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.012.15826

Prace Romana Nitscha z zakresu wścieklizny na tle rozwoju mikrobiologii jako dyscypliny medycznej na przełomie XIX i XX w.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 85–98
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.013.15827

Equitum peditumque idem longe primus erat – uwagi o sprzęcie oblężniczym Hannibala

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 2, s. 99–112
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.014.15828