Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, Przekłady, kanony, przemieszczenia. Literatura polska w świecie

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 1-4
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.001.12214

Przekłady, kanony, przemieszczenia

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 5-14
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.002.12215

Transfer czy osmoza. Literatura polska w angloamerykańskiej literaturze światowej

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 15-27
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.003.12216

Duch Dziejów i uroki parytetu. O recepcji polskiej poezji w Szwecji po 1989 roku

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 28-43
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.004.12217

Dynamika transferu, ruch przemieszczenia. Polska poezja w drodze do Hiszpanii

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 44-57
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.005.12218

Czy Gombrowicza czytano w Argentynie za jego życia?

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 58-88
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.006.12219

O próbach zbliżania światów – tłumacze i przekłady literatury polskiej w Brazylii

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 89-111
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.007.12220

Tłumacz jako aktor i magik

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 112-117
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.008.12221

Systemy i transfery. Z Krisem Van Heuckelomem rozmawia Magdalena Machała

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 118-128
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.009.12222

Zamiast konkluzji

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 129-132
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.010.12223