Konteksty Kultury,2013, Tom 10, Numer 1-2

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Rok wydania: 2013

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wanda, królowa sarmacka – próba epopei

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 5-17
Data publikacji online: kwiecień 2013

Nawrócona jawnogrzesznica oraz przeniewierca – Maria Magdalena i Judasz w dramacie biblijnym Krystyna Ostrowskiego

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 18-36
Data publikacji online: kwiecień 2013

Zapomniana poezja późnego oświecenia – motyw zdrowia i choroby w liryce okolicznościowej Marcina Molskiego

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 37-54
Data publikacji online: kwiecień 2013

„Jakkolwiek dzielny był Hernani, nie można było dopuścić, aby walczył sam...”, czyli o początkach francuskiego teatru romantycznego

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 55-70
Data publikacji online: kwiecień 2013

Obozowa miłość. Uczucia wyższe w obozie koncentracyjnym. Wokół dwu wierszy Tadeusza Borowskiego

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 71-77
Data publikacji online: kwiecień 2013

Podróż dwudziesta druga do kraju niewiernych

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 78-91
Data publikacji online: kwiecień 2013

„Ja jestem wampir, cholera. Nadbużański”. Tadeusza Konwickiego gra z kiczem w powieści Rzeka podziemna, podziemne ptaki

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 92-105
Data publikacji online: kwiecień 2013

Poety życie podróżne – o dziennikach i zapiskach podróżnych Józefa Barana

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 106-115
Data publikacji online: kwiecień 2013

Problematyka żydowska w twórczości Czesława Miłosza – rekonesans

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 116-125
Data publikacji online: kwiecień 2013

Nad wodą wielką i ciemną. Zimorodek Kazimierza Orłosia

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 126-132
Data publikacji online: kwiecień 2013

Młodzi a świat dorosłych w powieściach dla młodzieży Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 133-146
Data publikacji online: kwiecień 2013

Taniec z obecnym i przeszłym (Jerzy Kronhold Epitafium dla Lucy)

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 147-154
Data publikacji online: kwiecień 2013

Rozmowa z Adamem Zagajewskim: „Żyjemy w przepaści. W ciemnych wodach. W blasku” (Vita contemplativa)

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 155-163
Data publikacji online: kwiecień 2013

Polonistyczne kontakty (konszachty?) z metafizyką oraz innymi tajemniczymi kontekstami

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 164-181
Data publikacji online: kwiecień 2013

Uwagi o współczesnej piśmienności

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 182-192
Data publikacji online: kwiecień 2013

W (krzywym) zwierciadle reklamy – między agitacją a modelowaniem wrażliwości

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 193-213
Data publikacji online: kwiecień 2013

Czy żart reklamy jest wart? – perspektywa odbioru reklam humorystycznych

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 214-226
Data publikacji online: kwiecień 2013

Dwie drogi starożytnej paidei

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 227-239
Data publikacji online: kwiecień 2013

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”. Aneksy, przeglądy

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 240-249
Data publikacji online: kwiecień 2013