Taniec z obecnym i przeszłym (Jerzy Kronhold Epitafium dla Lucy)

Dorota Siwor

Abstrakt

Szkic o najnowszym tomie poezji Jerzego Kronholda jest próbą wskazania najbardziej charakterystycznych walorów Epitafium dla Lucy oraz dominujących znaczeń. Autorka zwraca szczególną uwagę na ujęcie tematu przemijania i śmierci. Podkreśla różnorodność realizacji motywu pamięci oraz jej metafizycznego kontekstu. Wiersze są często utrwalaniem dostępnej poecie rzeczywistości, jego osobistą walką z czasem. W tomie Kronholda ważne miejsce zajmuje także konkret historyczny i geograficzny, często stanowiący punkt wyjścia konstatacji o charakterze egzystencjalnym. Dostrzec należy również zmianę form wyrazu, poetyki, wyraźne na tle poprzednich tomów poety. Zwracają uwagę zmysłowość niektórych poetyckich obrazów, znaczenie szczegółów, rola motywów muzycznych oraz widoczna tendencja do eksponowania walorów estetycznych tekstu.

References

Kronhold J., Epitafium dla Lucy, Warszawa 2012.

Zagajewski A., Anteny, Kraków 2005.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line