Młodzi a świat dorosłych w powieściach dla młodzieży Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk

Jadwiga Miękina-Pindur

Abstrakt

Najnowsza literatura dla młodzieży, podobnie jak literatura popularna, jest znacznie bardziej związana z codziennym życiem młodego człowieka niż cieszące się uznaniem dzieła literackie przeszłości M. Gutowska-Adamczyk w swoich powieściach dla młodzieży w interesujący sposób przedstawia relacje młodych z rodzicami i dziadkami (którzy często są im bliżsi niż rodzice, ponieważ wprowadzają ich w nieznane rodzinne tajemnice i są strażnikami tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie). Budowana w ten sposób tożsamość rodzinna stanowi fundament wartości, takich jak: szacunek, szlachetność, poświęcenie, dobroć, a obecność przeszłości w teraźniejszości daje świadomość własnego „zakorzenienia”. Jeżeli powieści te pozwolą młodym na pogłębione przemyślenia na temat otaczającego świata, dyskurs z bohaterami i doświadczenie autentycznych emocji, to spełnią swoje zadanie.

References

Antropologia kultury – antropologia literatury, red. E. Kosowska, Katowice 2005.

Burszta W.J., Antropologia kultury, Poznań 1998.

Głowiński M., Świadectwa i style odbioru [w:] tegoż, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.

Gutowska-Adamczyk M., 110 ulic, Łódź 2002.

Gutowska-Adamczyk M., Niebieskie nitkiWarszawa 2011.

Gutowska-Adamczyk M., 220 linii  Warszawa 2011.

Gutowska-Adamczyk M., 13. Poprzeczna Warszawa 2008.

Gutowska-Adamczyk M., Wystarczy, że jesteś Warszawa 2010.

Papuzińska J., Literatura społeczno-obyczajowa [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, red. A. Przecławska, Warszawa 1978.

Sulima R., Antropologia codzienności,Kraków 2000.

Weil S., Zakorzenienie [w:] tejże, Wybór pism, tłum. Cz. Miłosz, Warszawa 1983.

Zaczyński W., Uczenie się przez przeżywanie. Rzecz o teorii wielostronnego kształcenia Warszawa 1990.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line